Τα εργα μας

Ενδεικτικα Εργα

Δείτε ενδεικτικά έργα που πραγματοποιήσαμε σε οικίες, καταστήματα ή κτίρια και θα καταλάβετε
γιατί έχουμε τόσους πολλούς και πιστούς πελάτες που μας συνοδεύουν μέχρι και σήμερα.

  • ΟΛΑ
  • ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ
  • ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ
  • ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
  • ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ
πολιτικός μηχανικός Σητεία, ενεργειακο πιστοποιητικο, ανακαινισεις, τοπογραφικά, αρχιτέκτονας, άδειες, νομιμοποιήσεις, κατασκευές, επισκευές
Κατασκευή Κτιρίου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

πολιτικός μηχανικός Σητεία, ενεργειακο πιστοποιητικο, ανακαινισεις, τοπογραφικά, αρχιτέκτονας, άδειες, νομιμοποιήσεις, κατασκευές, επισκευές
Ανακαίνιση Οικίας

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

πολιτικός μηχανικός Σητεία, ενεργειακο πιστοποιητικο, ανακαινισεις, τοπογραφικά, αρχιτέκτονας, άδειες, νομιμοποιήσεις, κατασκευές, επισκευές
Ανακαίνιση Καταστ.

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

πολιτικός μηχανικός Σητεία, ενεργειακο πιστοποιητικο, ανακαινισεις, τοπογραφικά, αρχιτέκτονας, άδειες, νομιμοποιήσεις, κατασκευές, επισκευές
Αναπαλαίωση Οικίας

ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΕΙΣ

πολιτικός μηχανικός Σητεία, ενεργειακο πιστοποιητικο, ανακαινισεις, τοπογραφικά, αρχιτέκτονας, άδειες, νομιμοποιήσεις, κατασκευές, επισκευές
Επισκευή Οικίας

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

πολιτικός μηχανικός Σητεία, ενεργειακο πιστοποιητικο, ανακαινισεις, τοπογραφικά, αρχιτέκτονας, άδειες, νομιμοποιήσεις, κατασκευές, επισκευές
Επισκευή Καταστ.

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

πολιτικός μηχανικός Σητεία, ενεργειακο πιστοποιητικο, ανακαινισεις, τοπογραφικά, αρχιτέκτονας, άδειες, νομιμοποιήσεις, κατασκευές, επισκευές
Ανακαίνιση Οικίας

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ

πολιτικός μηχανικός Σητεία, ενεργειακο πιστοποιητικο, ανακαινισεις, τοπογραφικά, αρχιτέκτονας, άδειες, νομιμοποιήσεις, κατασκευές, επισκευές
Κατασκευή Κτιρίου

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ